دو سال پیش در شیکاگو من با کمک و همراهی بچه های ایرانی و غیر ایرانی شیکاگو یکی از شلوغ ترین گردهمایی ها رو در دفاع از برجام رو برگذار کردیم.  درست کردن پلاکارد تا نصف شب، خبر رسانی، درست کردن بروشور و خریدن گل رز سفید و بادکنک به رنگ پرچم ایران یک طرف، بد و بیراه هایی که ما شنیدیم از رهگذرها و مردمی که می ایستادن تا ببینن چه خبره، یک طرف دیگه. بماند که وقتی ماشین رو با بادکنک هایی که رنگ پرچم ایران  بود پر کرده بودم و رسما نمی تونستم آینه عقب رو ببینم و یه چند باری سکته خفیف کردم که الانه که تصادف کنم و کلا نبینم که برجام به چه سرانجامی رسید آخر سر! اما در نهایت همه چیز به خیر و خوشی تمام شد و ما حضورمون رو نشون دادیم. اینکه ما اینجاییم و حرف برای گفتن داریم، اینکه من، ما، از ایران سر فراز آمده ایم..  الان که دوباره بحث بر سر برهم زدن برجام هست، چندین بار به عکس های اون روز نگاه کردم. خیلی حال عجیبیه.  دفاع از حقوق ما ایرانیان و به چالش  کشیدن ساختار قدرت امپریالستی آمریکا هیچ پایانی نداره. این مسیریه که باید رفت و پروژه ایران هراسی رو به چالش کشید . الان وقتیه که صدامون  باید بلند تر ازهمیشه باشه. .   

دو سال پیش در شیکاگو من با کمک و همراهی بچه های ایرانی و غیر ایرانی شیکاگو یکی از شلوغ ترین گردهمایی ها رو در دفاع از برجام رو برگذار کردیم.  درست کردن پلاکارد تا نصف شب، خبر رسانی، درست کردن بروشور و خریدن گل رز سفید و بادکنک به رنگ پرچم ایران یک طرف، بد و بیراه هایی که ما شنیدیم از رهگذرها و مردمی که می ایستادن تا ببینن چه خبره، یک طرف دیگه. بماند که وقتی ماشین رو با بادکنک هایی که رنگ پرچم ایران  بود پر کرده بودم و رسما نمی تونستم آینه عقب رو ببینم و یه چند باری سکته خفیف کردم که الانه که تصادف کنم و کلا نبینم که برجام به چه سرانجامی رسید آخر سر! اما در نهایت همه چیز به خیر و خوشی تمام شد و ما حضورمون رو نشون دادیم. اینکه ما اینجاییم و حرف برای گفتن داریم، اینکه من، ما، از ایران سر فراز آمده ایم..

الان که دوباره بحث بر سر برهم زدن برجام هست، چندین بار به عکس های اون روز نگاه کردم. خیلی حال عجیبیه.  دفاع از حقوق ما ایرانیان و به چالش  کشیدن ساختار قدرت امپریالستی آمریکا هیچ پایانی نداره. این مسیریه که باید رفت و پروژه ایران هراسی رو به چالش کشید . الان وقتیه که صدامون  باید بلند تر ازهمیشه باشه. .